Minecraft Menu

Legend Of Craft Master Server Info and Voting Page

Legend Of Craft Master
IP mc.locm.network:19132
Players 0/0
Website https://locm.network/
Uptime 100%
Rank 790
Votes 0
Owner quockhanh
Status offline
Last Check 3 hour(s) ago
Country Viet Nam
Version 1.19
Types EconomyPrisonPvEPvPSkyblockVanillaYouTubeBedrockPECrossplay
Share

Legend Of Craft Master


MÁY CHỦ LOCM

Được ra đời vào nửa thập kỉ trước qua bao nhiêu lần thử nghiệm và vấp ngã. LOCM đang từng bước chuyển mình, vươn lên là một trong những cụm máy chủ hàng đầu Việt Nam.

LOCM vinh dự là một trong những máy chủ của Việt Nam được góp mặt trong TOP 36 máy chủ trên toàn thế giới.

Theo dữ liệu thống kê được, đã có khoảng 15.000 tài khoản XBOX tham gia trải nghiệm các Gameplay của cụm máy chủ LOCM.

LOCM tự tin là một trong những máy chủ hàng đầu tại Việt Nam chú trọng vào việc phát triển cộng đồng và quảng bá trên các nền tảng mạng.

LOCM hiện đang sở hữu 5 máy chủ con khác nhau với Gameplay đa dạng và vẫn đang phát triển nhằm phục vụ nhu cầu của người chơi.

THAM GIA NGAY
-------------------------------------------
Fanpage: https://www.facebook.com/groups/3070934026279647
Discord: https://discord.gg/GgVYtBPx

What is the Legend Of Craft Master server IP?

The server IP address for Legend Of Craft Master is mc.locm.network:19132. This is the most recent, accurate, and working IP address you will find as of 2024. To find more information on Legend Of Craft Master such as the version and website, please refer to the sidebar to the left.

How do I play on the Legend Of Craft Master Minecraft server?

You can play on the Legend Of Craft Master server by following these steps:

1. First, open the Minecraft launcher, login to your account, and then click play.

2. Next, click "Multiplayer" and now click "Add" on the bottom of the page.

3. Then, enter the following server address: "mc.locm.network:19132" in the "Server Address" part and save it by clicking "Done".

4. Finally, click on the Server that you have added and click "Connect" to join the server.

What version does the Legend Of Craft Master server support?

The Legend Of Craft Master Minecraft server supports the following Minecraft versions: 1.19, you can also use older or lower versions to connect and play on the server.

What is Legend Of Craft Master minecraft server location?

The Legend Of Craft Master Minecraft server is located in Viet Nam but is accessible worldwide with a great connection.

What gamemodes can I play on the Legend Of Craft Master server?

On the Legend Of Craft Master Minecraft server, you can play the following supported gamemodes: Economy, Prison, PvE, PvP, Skyblock, Vanilla, YouTube, Bedrock, PE, Crossplay, come check it out!

What is the website for the Legend Of Craft Master server?

The website for the Legend Of Craft Master server is https://locm.network/. You can find out the latest news, the store page, and the forums on the website.

How do I vote for the Legend Of Craft Master Minecraft server?

You can vote for the Legend Of Craft Master server here.

Anarchy Creative Economy Factions FTB Hardcore KitPvP MCMMO Mini Games Parkour Pixelmon Prison PvE PvP Roleplay Skyblock Skywars Survival Towny Vanilla Tekkit BedWars Whitelist One Block TikTok YouTube Non-P2W Cracked New Lifesteal Box Generator Modded Bedrock Earth PE SMP Fun Java Cool Crossplay OP Crypto Metaverse LGBTQ FTB SkyFactory RLCraft Cobblemon 1.21 1.20 1.19 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.9 1.8 1.7 Below 1.7